สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. สนับสนุนชุดตรวจ ATK

สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. สนับสนุนชุดตรวจ ATK

9 ก.พ. 65 – รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบเงินโครงการจากใจพี่ สู่มือน้อง จำนวน 68,000 บาท จากนายพรชัย สกุลรัตนสุภา อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในนามนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E34 เพื่อสนับสนุนการจัดหาชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Rapid Test Kit: ATK)  เพื่อให้นิสิตและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำไปใช้ในการคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าห้องเรียนและเข้าปฏิบัติงาน ช่วยลดการเสี่ยงแพร่กระจายของเชื้อ โดยพิธีรับมอบเงินสนับสนุนจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

389 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์