วิจารณ์ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมขั้วเซลล์แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบจุดความด้านทางไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิจารณ์ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมขั้วเซลล์แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบจุดความด้านทางไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.BG.06 2.TOR reviwe TOR