รู้จักกับ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คะแนนสูงสุดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

รู้จักกับ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คะแนนสูงสุดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

รู้จักกับ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คะแนนสูงสุด (เกรดเฉลี่ย 3.96) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

นายภาณุพงษ์ สันคม (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
“ ในการเรียน หากติดปัญหาจะสืบค้นในอินเทอร์เน็ตและสอบถามอาจารย์ในห้องเรียน การแบ่งเวลาเรียน จะวางแผนก่อนและกำหนดเวลาว่าจะทำอะไรบ้าง เช่น ทำงานที่อาจารย์มอบหมาย หรือทบทวนเนื้อหาที่เรียนมา เมื่อทำตามแผนและเวลาที่กำหนดไว้ จะเป็นช่วงเวลาพักผ่อน”
“อดีตคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ตัวเราในอนาคตแข็งแกร่งขึ้น คือ ความผิดพลาดหรือเหตุการณ์ในอดีต จะช่วยผลักดันและสนับสนุนตัวเราให้มีความรู้และทักษะในการใช้ชีวิตที่มากขึ้น เปรียบเสมือนเป็นบันไดทีสร้างขึ้นให้ตัวเราก้าวไปสู่ความสำเร็จ”

บทสัมภาษณ์ นายภาณุพงษ์ สันคม

Q: ความรู้สึกที่มีต่อคณะวิศวฯ อาจารย์ เพื่อน ครอบครัว และอื่น ๆ ที่อยากพูดถึง
A: ในช่วงระยะ 4 ปีที่ผมได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในคณะวิศวฯ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผมได้พบผู้คนมากมายทั้ง อาจารย์ เพื่อน และบุคคลอื่น ๆ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การสนับสนุนกับผมจนกระทั่งสามารถเรียนจบปริญญาตรีมาได้

ในส่วนของอาจารย์ผมรู้สึกดีใจและอยากขอบคุณอาจารย์ทุก ๆ ท่านที่ช่วยแนะนำและให้การสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การให้คำปรึกษาในเรื่องของการใช้ชีวิตในอนาคตข้างหน้าหลังจากเรียนจบไปแล้ว ทำให้ผมสามารถนำสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เหล่านี้มาพัฒนาและปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผม

ในส่วนของเพื่อน ๆ ที่ผมได้รู้จักขณะเรียนอยู่นั้น พวกเราต่างก็ผ่านเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยกันมามากมาย ทั้งการทำงานร่วมกันและออกไปเที่ยวในที่ต่าง ๆ ด้วยกัน บางทีก็มีการพูดคุยปรึกษาปัญหาส่วนตัวและให้คำแนะนำระหว่างกัน ทำให้เราสนิทกันมากขึ้น ซึ่งนี่เองก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยผลักดันผมให้สามารถก้าวผ่านความลำบากต่าง ๆ มาได้

และสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมก็คือการสนับสนุนจากครอบครัวของผมในเวลาที่ผมท้อแท้หรือรู้สึกเหนื่อยจากการเรียน ทำให้ผมมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับ
ความรู้สึกด้านลบต่าง ๆ และผลักดันตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้

Q: เคล็ดลับเรียนเก่ง / กิจกรรมที่ชอบทฎเวลาว่าง / วิชาที่ชอบ / เรียน / หรือถนัดมากที่สุด หนังสือที่ชอบอ่าน ฯลฯ
A: เคล็ดลับการดูหนังสือของผมคือ ในช่วงใกล้สอบกลางภาค/ปลายภาค หรือการสอบเก็บคะแนน
ประจำบท ผมจะกำหนดเวลาทวนหนังสือก่อนถึงกำหนดการดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยถ้าเป็นการสอบ
กลางภาค/ปลายภาค ผมจะเริ่มทวนหนังสือก่อนประมาณ 1 เดือน และหากเป็นการสอบประจำบทก็
จะเริ่มทวนก่อน 1 อาทิตย์

ในส่วนของเนื้อหาที่อ่านนั้นก็จะยึดตามเนื้อหาที่อาจารย์เน้นหรือสอนในห้องเรียน หรือเอาโจทย์ที่ได้เรียนมาลองวิเคราะห์ว่าโจทย์ลักษณะนี้จะสามารถพลิกแพลงอะไรได้ไหม เพื่อเตรียมตัวรับมือกับโจทย์ที่ไม่เคยเห็น หากติดปัญหาก็ให้ลองจดปัญหาที่เราเจอไว้จากนั้นก็สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก Internet หรือนำปัญหาดังกล่าวไปสอบถามอาจารย์ในห้องเรียน

ส่วนการแบ่งเวลาเรียนนั้นผมจะมีการวางแผนกำหนดไว้ว่าคืนนี้หรือช่วงกลางวันที่ว่างนี้จะต้องทำาอะไร เช่น ทำงานที่อาจารย์มอบหมายให้ (อาจกำหนดว่าวันนี้เอาให้เสร็จถึงตรงนี้พอก็ได้) หรือทวนเนื้อหาที่พึ่งเรียนมา (กรณีที่เรียนในห้องแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจ ก็จะลองมานั่งดูเนื้อหาส่วนนั้นเงียบ ๆ อีกที) พอทำได้ตามเวลาที่กำหนดแล้วก็จะพักผ่อน โดยกิจกรรมที่มักจะทำก็คือการเล่นเกมส์หรือการอ่านนิยาย โดยเกมส์ที่ผมเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเกมส์ที่เน้นการอ่านเนื้อเรื่อง ทำให้นอกจากเราได้สนุกกับตัวเกมส์แล้วยังได้
ฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวอีกด้วย ในส่วนของวิชาที่ชอบก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาไฟฟ้ากำลัง
เช่น Power system เนื่องจากทำให้เห็นภาพการคำนวณค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบไฟฟ้ากำลัง และ
ทำให้เห็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้ากำลังมากขึ้น

Q: คติ หรือ ข้อคิดประจำใจ
A: อดีตคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ตัวเราในอนาคตแข็งแกร่งขึ้น กล่าวคือการที่เราได้รับประสบการณ์จาก
ความผิดพลาดหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต สิ่งเหล่านี้จะช่วยผลักดันและสนับสนุนตัวเราให้มีความรู้
และทักษะในการใช้ชีวิตที่มากขึ้น เปรียบเสมือนเป็นบันไดที่สร้างขึ้นให้ตัวเราก้าวไปสู่ความสำเร็จ

Q: สิ่งที่อยากจะฝากถึงคณะ รุ่นน้องปัจจุบัน นักเรียนที่อยากเข้ามาเรียนในคณะวิศวฯ
A: สำหรับรุ่นน้องในปัจจุบัน พี่อยากให้น้อง ๆ ระวังเรื่องความสมดุลระหว่างช่วงเวลาการเรียนและการ
พักผ่อนให้ดี น้อง ๆ บางคนอาจจะเน้นไปที่การเรียนอย่างเดียวจนไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยกับ
เพื่อน ๆ พี่ว่ามันน่าเสียดายมากนะ มันเป็นครั้งเดียวในชีวิตเราจริง ๆ การที่ตั้งใจเรียนมันก็ดี แต่เราก็
ต้องมีการผ่อนคลายบ้าง ออกไปเที่ยว หางานอดิเรกสนุก ๆ ทำ พี่ว่ามันสุดยอดมากเลย สำหรับน้อง
ๆ ที่เริ่มจะเทเรื่องเรียน พี่อยากให้น้อง ๆ ลองตระหนักถึงความสำคัญของวิชาเหล่านั้นดู จริงอยู่ที่
ตอนนี้อาจไม่ได้เอาไปใช้จริง แต่ในอนาคตหลังจากที่น้องจบไปแล้วเริ่มทำงานมันอาจจะได้นำมาใช้ก็
ได้

ส่วนนักเรียนที่อยากเข้ามาเรียนในคณะวิศวฯ พี่อยากให้น้อง ๆ เลือกที่จะมาเรียนเพราะอยากเรียนจริง ๆ ไม่ใช่ว่าเลือกตามเพื่อน หรือไม่รู้จะเรียนอะไรเลยกดเลือกมา คือตรงนี้มันจะส่งผลต่ออนาคตเราในหลาย ๆ ด้านเลย เช่น ถ้าเข้ามาเรียนได้แล้วแต่ถ้าเราเรียนไม่ไหวเพราะเราไม่ถนัดการคำนวณมันก็จะส่งผลต่อความรู้สึกของเรา มันจะน่าเบื่อมากและไม่อยากมาเรียนจนทำให้เราพลาดโอกาสดี ๆ ในการเรียนรู้ไป กลับกันถ้าเราเลือกที่จะมาเรียนเพราะความชอบและสนใจจริง ๆ ตอนเรียนเราก็จะรู้สึกสนุก และตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ดังนั้นต้องพิจารณาและตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะเลือกเข้ามาเรียนนะครับ