ประชาสัมพันธ์บริษัท Abatek (Asia) Public Company Limited หานักศึกษาที่ต้องการค้นคว้าทดลง/ค้นคว้าวิจัยพัฒนา หรือทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ในโรงงานตามที่บริษัทกำหนด

ประชาสัมพันธ์บริษัท Abatek (Asia) Public Company Limited หานักศึกษาที่ต้องการค้นคว้าทดลง/ค้นคว้าวิจัยพัฒนา หรือทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ในโรงงานตามที่บริษัทกำหนด

420 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์