ประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Career Preparation and Opportunity in PTT” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 4) ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Career Preparation and Opportunity in PTT” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 4) ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์

PR poster _ ส่งม.เกษตร
714 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์