ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารกู้ยืม กยศ./กรอ. สำหรับนิสิตผู้กู้รายเก่า เลื่อนชั้นปีกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารกู้ยืม กยศ./กรอ. สำหรับนิสิตผู้กู้รายเก่า เลื่อนชั้นปีกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

ลิงค์ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร https://bit.ly/3Ra94RK

หมายเหตุ : หากชั่วโมงจิตอาสายังไม่ครบ 36 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จะยังไม่รับเอกสารของนิสิต ขอให้สะสมชั่วโมงให้ครบตามเงื่อนไขของกองทุนก่อน และจะยืดระยะเวลาส่งเอกสารให้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565