ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Online Roadshow และการรับสมัครเข้าทำงาน TOYOTA TSUSHO NEXTY ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD