เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลั่นน้ำมันแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลั่นน้ำมันแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลั่นน้ำมันแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด P64040008908