ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาดในบริเวณอาคารและบรเวณรอบๆ ตัวอาคารภายในวิทยาลัยการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาดในบริเวณอาคารและบรเวณรอบๆ ตัวอาคารภายในวิทยาลัยการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน

เผยแพร่แผนการจัดจ้าง
61 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์