ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบยืมคืนหนังสือห้องสมุดด้วยสัญญาณ RFID พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการสูญหาย จำนวน 1 ระบบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบยืมคืนหนังสือห้องสมุดด้วยสัญญาณ RFID พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการสูญหาย จำนวน 1 ระบบ

เผยแพร่แผนจัดซื้อ
26 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์