ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต

ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต

ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2564′ 🚀

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และ จากการสอบถามนิสิตส่วนใหญ่ ทางสโมสรนิสิตจึงนำมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลือกตั้งเป็น

🚧การเลือกตั้งออนไลน์ ผ่านแอพ Nisit KU
📅 วันที่ 3 มีนาคม 2564
⏰ 08.00-16.30 น.
✍️โดยนิสิตทุกคนจะเลือกตั้งในวันและเวลาเดียวกันทั้งคณะ

***หากทำการเลือกตั้งและทำแบบสอบถามหลังการเลือกตั้งครบถ้วนจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม ‘ด้านมหาวิทยาลัย’*** ❗️❗️❗️

 

ข้ามไปยังทูลบาร์