ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้อง Total Station แบบ Reflectorless แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้อง Total Station แบบ Reflectorless แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้อง Total Station แบบ Reflectorless จำนวน 2 ชุด