ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ชุด
ร่างเอกสารประกวดราคาอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ชุด
บก.06 อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ชุด
TOR อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ชุด

2,844 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์