ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรตพร้อมอุปกรณ์ (infrared spectroscopy) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรตพร้อมอุปกรณ์ (infrared spectroscopy) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิจารณ์ TOR + ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรตฯ จำนวน 1 ชุด
359 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์