ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ LCD จำนวน 31 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ LCD จำนวน 31 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารย์ร่าง TOR
360 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์