ประกาศวิจารณ์ TOR ประกวดราคาซื้อ HPC Deployment จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)