ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐานไออีซี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐานไออีซี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ_วิจารณ์