ประกาศรับสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ประกาศรับสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

              การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะเปิดเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบใหม่ ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมอีก รวมจำนวน 1,052 อัตรา ทั้งนี้  ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชาในปี พ.ศ.  2562 – 2563 เท่านั้น ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่ที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร

              สำหรับพื้นที่ที่กำหนดและจำนวนการรับสมัคร ได้แก่

 • เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จำนวน 90 อัตรา
 • เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 132 อัตรา
 • เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 120 อัตรา
 • เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 66 อัตรา
 • เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 92 อัตรา
 • เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 168 อัตรา
 • เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 70 อัตรา
 • เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา จำนวน 24 อัตรา
 • เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 110 อัตรา
 • โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 106 อัตรา
 • โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 24 อัตรา
 • โรงไฟฟ้าลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 50 อัตรา

              ร่วมทำงานเก็บข้อมูลชุมชน สำหรับนำไปเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการวางแผน การดำเนินงานส่งเสริมกิจการชุมชนได้ตรงตามความต้องการและศักยภาพของชุมชนมากที่สุด อันมีส่วนช่วยสร้างความแข็งแกร่ง และสร้างรายได้ให้แต่ละชุมชนอย่างยั่งยืน

              เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 64 ระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจ้าง จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลและรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติม พร้อมสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th/newjobber

1,719 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์