ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดค่าทางอุตุ-อุทกวิทยา แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดค่าทางอุตุ-อุทกวิทยา แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ชุด