ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา