ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก