ประกาศคณะ เรื่อง การรับสมัครนิสิตเข้าสอบโครงการการสนับสนุนการจัดสอบ TOEIC ภายในคณะ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 (จัดสอบTOEIC 11มี.ค.66)

ประกาศคณะ เรื่อง การรับสมัครนิสิตเข้าสอบโครงการการสนับสนุนการจัดสอบ TOEIC ภายในคณะ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 (จัดสอบTOEIC 11มี.ค.66)

2. ประกาศคณะ จัดสอบ TOEIC ปลาย 65
690 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์