ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23082022175318-0001
TOR - เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน ครั้งที่ 2
บก.06 - เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน ครั้งที่ 2

384 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์