ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเก็บข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ ความเร็วลม และทิศทางลม แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเก็บข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ ความเร็วลม และทิศทางลม แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)