นิสิต มก. ทีม Dongtaan Racing คว้าแชมป์ประเทศไทย การพัฒนา ออกแบบ และสร้างยานยนต์ TSAE Auto Challenge 2024: STUDENT FORMULA

นิสิต มก. ทีม Dongtaan Racing คว้าแชมป์ประเทศไทย การพัฒนา ออกแบบ และสร้างยานยนต์ TSAE Auto Challenge 2024: STUDENT FORMULA

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีม Dongtaan Racing ประกอบด้วยนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วนศาสตร์และบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนา ออกแบบ และสร้างยานยนต์ Student Formula รายการ TSAE Auto Challange 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2567 ณ สนามแข่งรถปทุมธานี สปีดเวย์ โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 26 ทีม โดยแบ่งเป็นรถแข่งประเภท Combusion Vehical จำนวน 12 ทีม และประเภท Electronic Vehical จำนวน 14 ทีม

กฤตพีร สุมานะ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าทีม กล่าวแทนสมาชิกในทีมว่า “เนื่องจากการแข่งขันแบ่งเป็น Static และ Dynamic ทีมจึงแบ่งนิสิตเป็น 2 ทีม เพื่อรับผิดชอบการแข่งขันทั้ง 2 รายการ โดยแบ่งงานตามความถนัดและหน้าที่ ที่ได้รับพัฒนารถ เริ่มแรกทีมตั้งเป้าหมายในการแข่งปีนี้ คือที่ 1 ของประเทศไทย และหลังจากนั้นเราจะแบ่งสมาชิกในทีมไปตามงานที่ถนัด และประชุมติดตามความคืบหน้า โดยการพัฒนารถเราจะใช้โมเดล V Process ซึ่งจะเป็นการออกแบบและ Validation ไปพร้อม ๆ กัน ในการเตรียมรถ ทีมจะเริ่มขึ้นชิ้นงานก่อนวันแข่งเป็นระยะเวลา3-4 เดือน เพื่อให้รถเสร็จแล้วนำไปซ้อมให้นักขับคุ้นชินและหาข้อผิดพลาดของรถเพื่อนำมาปรับแก้ก่อนการแข่งจริง และในระหว่างการแข่งขันถึงแม้จะเจอปัญหาเทคนิคเล็กน้อยก็สามารถแก้ไขได้ทัน เพื่อไม่ให้กระทบการแข่งขันในรายการถัดไป และสามารถผ่านไปได้ด้วยดี”

การได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งนี้ นับเป็นการครองแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ของทีม Dongtaan Racing โดยปีที่ได้รับรางวัล คือ ปี พ.ศ.2560 2562 2563 และล่าสุดคือ 2567 โดยในการแข่งขันได้ับคะแนนรวม ดังนี้

– ประเภท Overall ได้รับคะแนนชนะเลิศอันดับ 1

– ประเภท Design ได้รับคะแนนชนะเลิศอันดับ 1

– การนำเสนอ Presentation ได้รับคะแนนชนะเลิศอันดับ 1

– Skid pad ได้รับคะแนนชนะเลิศอันดับ 1

– Acceleration ได้รับคะแนนชนะเลิศอันดับ 1

– Endurance ได้รับคะแนนชนะเลิศอันดับ 1

– Autocroรs ได้รับคะแนนรองชนะเลิศอันดับ 1

– Best Improvement ได้รับคะแนนรองชนะเลิศอันดับ 1

– Cost ได้รับคะแนนรองชนะเลิศอันดับ 2

 

 

นอกจากนี้สมาชืกในทีมช่วยกันเล่าต่อว่า “รู้สึกภูมิใจและประทับใจที่สามารถไปถึงแชมป์ตามที่คาดหวังได้ ต้องขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ อาจารย์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนับสนุนทีมให้ได้ลงมือทำและทำให้สิ่งที่คาดหวังเกิดขึ้นได้จริง”

สมาชิกทีม Dongtaan Racing ประกอบด้วย นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ นายกฤตพีร สุมะนา (หัวหน้าทีม) นายศรายุธ สุทธิรักษ์ นางสาวนิรามัย แซ่เฉีย นางสาวณัฐณิชา วรคำ นายธีภพ ไพบูลธรากร นายปริเยศ เจียมจริยธรรม นายนิปุณ แก้วเรือน นางสาวกษมา วงษ์เคี่ยม นางสาวธนธีร์ พงษ์พิมาย นายภูเบศ มหาโคตร นางสาวพัชรมัย ไชยรัตน์ นายณัฐชนน ช้างยัง นายกฤติธี สาธิตวุฒิ นายนบีล ต่ายหลี นาย คชาณนท์ อุบลศุข นายศิริโชค สุขสมแดน นายณัฐดนย์-จุลาภัย นายวีระศักดิ์ มุสิดนายชาวิช บวรศรีการ และนายภูริทัต วิระศร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางสาวณัฐนรี เพ็ชรรัตน์ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ได้แก่ นางสาว ศศิกานต์ ระวิสิทธิ์ และนางสาวบุญรักษา สอนพรม นิสิตคณะวนศาสตร์ ได้แก่ นายเสกสรร ใจลังกา นิสิตคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ นายมานดีป ซิงห์ เดชเดชาชาญ และนางสาว ลีลาวดี เวชประสิทธิ์ โดยมี ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง และ ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

การได้รับรางวัลระดับประเทศครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถคว้ารางวัลมาครองได้ แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของนิสิตในทีม แม้จะรวมกันจากต่างคณะ แต่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ การทำงานเป็นทีม การประสานงาน และการมีเป้าหมายเดียวกัน นำมาซึ่งความสำเร็จในวันนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนิสิตทีม Dongtaan Racing มา ณ ทีนี้