คณะวิศวฯ ส่งมอบอุปกรณ์ Automated Guided Vehicle (AGV) Security Robot ให้แก่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

คณะวิศวฯ ส่งมอบอุปกรณ์ Automated Guided Vehicle (AGV) Security Robot ให้แก่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ และ ผศ.เริงทิวา ทิพยศักดิ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ Automated Guided Vehicle (AGV) Security Robot ให้แก่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โดยมีนางเสมอจิต ชูหอยทองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 โดยมีคณะครูและเจ้าหน้าโรงเรียนร่วมในพิธี
▶️ คณะวิศวกรรมศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จึงได้พัฒนา AGV Security Robot ขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนพิเศษทางร่างกาย รวมทั้งเพื่อเป็นอุปกรณ์ตรวจสอบเส้นทาง พร้อมการเตือนภัย ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างรถเข็นของนักเรียนและรถยนต์ที่เดินทางภายในโรงเรียนได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2,288 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์