กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)