การส่งคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา

การส่งคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา

นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ไม่ได้เข้าสอบ KU-EXITE (ในปีที่แล้ว) และยังไม่ได้ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถส่งคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

 

รายชื่อ นิสิตที่ส่งคะแนนภาษาอังกฤษ

ข้ามไปยังทูลบาร์