รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการ IC-ICTES 2017

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย นายกลยุทธ์์ สรงกระสินธ์ และนายธีรธัช อริยชาติผดุงกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการ The 8th Annual International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2017) จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT), Tokyo Institute of Technology (ญี่ปุ่น), สวทช และ IEEE Thailand Section ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2560
.
ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ Design of the Multi-tasks Multi-processors System for an Underwater Robot