เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง HPLC พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด