เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท (PE21) ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท (PE21) ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ

🗓️ รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 8 เมษายน 2567
🔖 กำหนดการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  https://www.grad.ku.ac.th/uploads/App67_F1/APP-67-M-S-BKN-F1-XE68.pdf
📕 หลักสูตร  https://www.grad.ku.ac.th/download/cur-64-m-n-xe12/…
📝 กรอกใบสมัครออนไลน์  https://mis.grad.ku.ac.th/application/th

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-561-3466
❌ผู้สมัครไม่ต้องชำระค่าใบสมัคร

 

 

3,486 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์