อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลและทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโทเรฯ

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลและทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโทเรฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2565 จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะสุรวงศ์ ภายในงานมีนายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ ได้รับเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้หัวข้อวิจัย “การพัฒนาเครื่องอุ่นลวดในกระบวนการเชื่อมลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์ด้วยขดลวดเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมโครงสร้างเหล็ก” โดยเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือนักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยในปีนี้มูลนิธิฯ จะเน้นให้ความสำคัญกับงานวิจัยทางเคมีที่นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์

1,639 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์