ประกาศคณะ โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะ โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

2. ประกาศคณะวิศวฯ อบรมภาษาต่างประเทศ ปี66