ประชาสัมพันธ์โครงการ Nova Stage of Designers Award เวทีปล่อยของด้านการออกแบบอาคารตามแนวคิด ESI