ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท National ITMX

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท National ITMX

บริษัท National ITMX จะมาออกบูธรับสมัครงานบริเวณใต้อาคารชูชาติ กำภู

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-15.00 น.

นิสิตที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ในวันเวลาดังกล่าว

508 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์