ประชาสัมพันธ์กิจกรรม One Day Online Interview ธนาคารกรุงเทพ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม One Day Online Interview ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จะจัดงาน One Day Online Interview ผ่าน Ms. Team ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564

ในตำแหน่งงานทางด้าน IT สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

  • คุณอภิญญา มกราพันธุ์
  • โทร. 02-2968357, 081-9854446
  • Email: Apinya.mokkaraphan@bangkokbank.com
  • งานสรรหาและจัดรับ
  • ธนาคารกรุงเทพ
ข้ามไปยังทูลบาร์