ประกาศแผนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณรอบอาคารวิทยาลัยการชลประทาน จำนวน 12 เดือน