ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซื้อเครื่องคิดเลข จำนวน 1,350 เครื่อง