เผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบสื่อสารและตรวจวัดระยะไกล จำนวน 1 ชุด