ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องขัด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องขัด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิจารณ์ TOR-เครื่องขัด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง
398 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์