ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟาเรด สเปกโทรสโกปี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟาเรด สเปกโทรสโกปี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิจารณ์ TOR-เครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟาเรด สเปกโทราโกปี จำนวน 1 ชุด
400 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์