ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องส่งลมเย็นและระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องส่งลมเย็นและระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

annoudoc_141010020010000021_66119415257
Attach_BOQ_1
Attach_PUB_1
Attach_PUB_2
Attach_PUB_3
Attach_PUB_4
Attach_PUB_5
Attach_PUB_6
Attach_PUB_7
Attach_PUB_8
Attach_TOR_1
doc_141010020010000021_66119415257

1,828 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์