ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องส่งลมเย็นและระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องส่งลมเย็นและระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

annoudoc_141010020010000021_66119415257 Attach_BOQ_1 Attach_PUB_1 Attach_PUB_2 Attach_PUB_3 Attach_PUB_4 Attach_PUB_5 Attach_PUB_6 Attach_PUB_7 Attach_PUB_8 Attach_TOR_1 doc_141010020010000021_66119415257