ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

นิสิตทุกภรควิชาสามารถสมัครงานโดย scan QR code ในภาพด้านล่าง

หากเป็นนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการ และสนใจสมัครแผนก Piping / Fire protection สามารถ ส่ง Resume มาโดยตรงได้ที่ Email chalermchai.w@ttcl.com (คุณเฉลิมชัย)