ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

doc02261320230518171742