ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ คือ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 40 ชุด และ 2. จอคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 จอ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ คือ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 40 ชุด และ 2. จอคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 จอ

12102021102337-0001
12102021102305-0001

20 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์