ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างทำความสะอาดภายในบริเวณอาคารและบริเวณรอบๆ ตัวอาคาร ภายในวิทยาลัยการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างทำความสะอาดภายในบริเวณอาคารและบริเวณรอบๆ ตัวอาคาร ภายในวิทยาลัยการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน

ประกาศเชิญชวน
09092021143942-0001

399 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์