ตารางสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตารางสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์

🔰 สามารถเรียกดูคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ (&) ตารางสอบ 📚  ได้ที่ https://www.eng.ku.ac.th/registrar/
🔰 นิสิตสามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบได้ที่ http://bit.ly/Exam-Eng-Ku
8,912 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์