ตารางสอบกลางภาคต้น 2566

ตารางสอบกลางภาคต้น 2566

🔰 สามารถเรียกดูคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ (&) ตารางสอบ 📚 สอบกลางภาค ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2566 ได้ที่ https://www.eng.ku.ac.th/registrar/
🔰 นิสิตสามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบได้ที่ http://bit.ly/Exam-Eng-Ku
1,287 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์