คณบดีร่วมพิธีเปิดศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์ สาขาย่อยวัดประชาสามัคคี

คณบดีร่วมพิธีเปิดศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์ สาขาย่อยวัดประชาสามัคคี

รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์ สาขาย่อยวัดประชาสามัคคี และเปิดแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวด้วนวัตกรรมหย่อนกล้า (ปาเป้า) อ.ไพศาลี จ. นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563
ในโอกาสนี้ ผศ. ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้สาธิตการใช้งานนวัตกรรม เครื่องโรยดิน โรยเมล็ด บนถาดเพาะกล้าแบบอัตโนมัติ สำหรับนาประณีต และรถหย่อนกล้า อีกด้วย
26 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์