ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering*******************************************
📢 ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน
   เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering 
   ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และวิดีโอทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
   และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จัดทำโดยสำนักพิมพ์ McGraw-Hill
📌 ระยะการทดลองใช้ฐานข้อมูล
⏱ 24 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2565
🔸 เข้าใช้งานได้ที่ https://www.accessengineeringlibrary.com/
🔹 ดูรายชื่อหนังสือ e-book และคู่มือการใช้งานฐานข้อมูลได้ที่
   https://drive.google.com/drive/folders/1sHCxR8j6Zd8eEOH2_L1icLfRRmnTVkmI
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง inbox เพจห้องสมุดคณะ หรือโทร 02-7970927-8

*******************************************

4,769 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์