ขอเชิญนิสิตใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์

ขอเชิญนิสิตใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์

ประชาสัมพันธ์เข้ารับชมคลิปปฐมนิเทศน์ ได้ที่ลิงค์
https://www.facebook.com/SaEngKaset และ
https://www.eng.ku.ac.th/
.
และเข้าร่วม Facebook live ในกิจกรรม”เปิดประตูสู่วิศวะบางเขน(online)ที่ลิงค์
https://www.facebook.com/vidva.ku
.
ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.2564 เป็นต้นไป

***********************************************************************************

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตภาคปกติ

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 พ

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตภาคพิเศษ

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 ป
624 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์